Topkwaliteit pedicureproducten voor een lage prijs, snel bij jou thuis!

 

Garantie / Privacyverklaring

Tenminste 1 jaar garantie op electra

U krijgt standaard tenminste één vol jaar garantie op electra die u bij ons koopt. Gedurende deze periode zijn reparaties gratis. Indien uw klacht ongegrond wordt bevonden (bijvoorbeeld door een bedieningsfout) of niet het gevolg is van een fabrieksfout maar van een andere oorzaak (bijvoorbeeld door blikseminslag of vochtschade), dan zijn wij genoodzaakt onderzoekskosten door te berekenen. Indien u toch tot reparatie wilt overgaan, dan worden de werkelijke transport- en reparatiekosten doorberekend.

 

Privacy verklaring:

Goedkoopstepedicureproducten.nl, gevestigd aan de kruisstraat 48a01 4926AH Lage Zwaluwe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.goedkoopstepedicureproducten.nl    kruisstraat 48A01 4926AH Lage Zwaluwe

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goedkoopstepedicureproducten.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,

om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via sales@goedkoopstepedicureproducten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Goedkoopstenagelproducten.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Goedkoopstepedicureproducten.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van

Goedkoopstenagelproducten.nl) tussen zit. Goedkoopstenagelproducten.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Magento webshop, mainlingcampagne,buckeroo ( betalingssyseem), dhl post etiket systeem. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goedkoopstepedicureproducten.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Goedkoopstepedicureproducten.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goedkoopstepedicureproducten.nl gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Goedkoopstenagelproducten.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sales@goedkoopstepedicureproducten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Goedkoopstenagelproducten.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goedkoopstepedicureproducten.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@goedkoopstepedicureproducten.nl

Copyright © 2021 Goedkoopstepedicureproducten.nl. Alle rechten voorbehouden.